Töökohtade looja 2021

Töökohtade looja 2021

KANDIDEERIMINE

Konkursi “Töökohtade looja 2021” eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes tegutsevad Tallinnas või selle lähiümbruses, kellel puuduvad maksuvõlad ning kes vastavad järgmistele tingimustele:

-          tegevuse laienemisega on loodud viimase aasta jooksul vähemalt 10 uut töökohta Tallinnas või selle lähiümbruses. Lisandunud töökohtadeks ei loeta äriühingu poolt loodud töökohti, mis on loodud teise äriühingu või selle osa omandamise või ülevõtmise teel.;

-          tegevuse laienemisega on kaasnenud investeeringud Tallinnas või selle lähiümbruses. 

-          ettevõte ei ole 2021. aastal läbi viinud või läbi viimas kollektiivset koondamist.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Töökohtade looja 2021” võitja. 

Kandidaatide puhul hinnatakse nii tegevuse laienemisega seotud lisandunud töötajate arvu kasvu kui ka palgataset viimase 12 kuu jooksul kui ka investeeringute mahtu. 

KRITEERIUM

OSAKAAL

Loodud uute töökohtade arv

40% koondhindest

Keskmine brutopalk

50% koondhindest

(Kogu)investeeringu maht (viimane aasta)

10% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

Esita taotlus hiljemalt 10. septembril!

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 7.10.2020 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.