Särav startija 2021

Särav startija 2021

TINGIMUSED

Konkursi “Särav startija 2021” eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

KANDIDEERIMINE

Auhinnale saavad kandideerida äriühingud, kes on Tallinnas äritegevusega alustanud viimase kolme aasta (2019-2021) jooksul, kes tegutsevad peamiselt Tallinnas ning kes on äriregistrile esitanud vähemalt ühe majandusaasta aruande. 

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Särav startija 2021” võitja.

Kõigi nominentide puhul hinnatakse viimase majandusaasta tulemuste põhjal ettevõtja edukust ning kasvupotentsiaali. Ettevõtjaid hinnatakse majandusaasta aruandes esitatud andmete põhjal järgmiste kriteeriumite alusel:

KRITEERIUM

OSAKAAL

Tööviljakus töötaja kohta (kasum+palgafond+amortisatsioon)

35% koondhindest

Töökohtade arv

25% koondhindest

Käiberentaablus (%)

25% koondhindest

Ekspordi osakaal müügitulust (%)

15% koondhindest

Ettevõtjate hindamine toimub suhtarvude alusel. Kõrgeima suhtarvuga ettevõtja saab maksimaalse arvu väärtuspunkte, teiste ettevõtjate punktid arvutatakse valemiga: hinnatav suhtarv * (korda) maksimaalne väärtuspunktide arv / (jagatud) parim suhtarv.

Esita taotlus hiljemalt 2021!

 

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 7.10.2020 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.