Ökouuendus 2021

Ökouuendus 2021

Ökoinnovatsioon hõlmab endas nii uuenduslikke protsesse, tehnoloogiaid, teenuseid ja sotsiaalseid viise, millega edendatakse märkimisväärselt säästvat arengut.

Konkursi “Ökouuendus 2021” eesmärk on tunnustada uute innovaatiliste lahenduste tuntavat positiivset mõju keskkonnale, edendada säästlike lahenduste laiemat ja vastutustundlikku kasutamist ning anda elanikkonnale teavet keskkonnateadlikest ökouuendusi välja töötanud ettevõtetest. 

KANDIDEERIMINE

“Ökouuendus 2021” auhinnale saavad kandideerida äriühingud või sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on viimase aasta jooksul  toonud turule või kasutusele võtnud keskkonnasäästliku uue või oluliselt täiustatud toote, teenuse, tehnoloogia või ärimudeli ning kes vastavad järgmistele nõuetele:

-        ettevõtte peamine tegevuskoht on Tallinnas või selle lähiümbruses;

-        ettevõte on tegutsenud vähemalt 2 aastat. 

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Ökouuendus 2021” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal 4 kriteeriumi arvesse võttes:

·         keskkonnamõju – efektiivne ressursikasutus, keskkonnakahju vältimine, olemasoleva reostuse kõrvaldamine;

·         uudsus – lahenduse uudsus võrreldes turul olemasolevatega (nii Eesti-siseselt kui Eestist väljaspool);

·         majanduslik mõju – müügi, ekspordi ja uute töökohtade loomise potentsiaal;

 

·         sotsiaalne mõju – kasu ühiskonnale nii ebavõrdsuse, paremate ühiskondlike teenuste, rahvusvahelise tuntuse jne kasvatamise näol.

Esita taotlus hiljemalt 10. septembriks!

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 7.10.2020 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.