Koostööprojekt 2021

Koostööprojekt 2021

TINGIMUSED

Konkursi “Koostööprojekt 2021” eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös ning mille tulemusena on suur potentsiaal saavutada majanduslikku edu.

KANDIDEERIMINE

"Koostööprojekt 2021" auhinnale saavad kandideerida ettevõtjate või ettevõtjate, haridus- ja teadusasutuste ning teiste partnerite vahelised ühisprojektid, mis vastavad järgmistele nõuetele:

  • projekti läbiviinud kooslusesse kuulub vähemalt 2 äriühingut;

  • kooslusesse kuuluvatest äriühingutest moodustavad vähemalt 50% ettevõtjad, kelle asukoht on Tallinnas või Harjumaal;

  • tegemist on koostööprojektiga, mis on algatatud viimase 2 aasta jooksul ja mille tulemusena on aastatel 2020-2021 käivitunud/teostatud uuenduslik projekt, toode, teenus või ärimudel;

  • projekt aitab kaasa Tallinna ettevõtluskeskkonna ja Eesti majanduse arengule.

HINDAMINE

Esitatud kandidaatide seast valib konkursi hindamiskomisjon välja kolm nominenti, kelle seast selgitatakse välja kategooria ”Koostööprojekt 2021” võitja.

Hindamine toimub taotlusvormis esitatud andmete põhjal. Hinnatakse eelkõige projekti uuenduslikkust, mastaapsust, projekti teostava koosluse laiahaardelisust ning mõju Tallinna ettevõtluskeskkonna arendamisele.

Esita taotlus hiljemalt 10. septembril!

 

TÄNAME KANDIDEERIMAST!

kandideerimise kohta saatsime sulle kinnituse e-mailile.

Auhinna nominendid avaldatakse septembri lõpus ja auhinna saajad tehakse teatavaks 7.10.2020 toimuval Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul vastuvõtul.