Koostööpartnerid

Erialaliidud

Tugiorganisatsioonid

Ettevõtted ja teised

Eesti Toiduainetööstuse Liit

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Civitta Eesti
Eesti Kunstnike Liit/ ARS Kunstilinnak

Tööinspektsioon

YourBrandUp OÜ

 

Riigi Infosüsteemide Amet Marketingi Instituut
  Statistikaamet Trendline Seminarid OÜ
 Eesti Teadusagentuur SA Aeternum Koolitus- ja Konsultatsioonid
  Tallinna Loomeinkubaator ABConsult Plus
Kõrgkoolid IMECC Lõhnaturundus OÜ
Eesti Kunstiakadeemia Maksu- ja TolliametSkandinavian OÜ
Tallinna Ülikool Eesti Töötukassa Solosol OÜ
Tallinna Tehnikaülikool Patendiamet 
Tallinna Tehnikakõrgkool SA Tallinna Teaduspark Tehnopol  
Eesti Ettevõtluskõrgkool MainorEesti Naisuurimus- ja Teabekeskus  
 Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon