Ettevõtlusauhinnad

Konkurss „Tallinna ettevõtlusauhinnad 2021“

Tallinna linn on traditsiooniliselt sügiseti toimuva Tallinna Ettevõtluspäeva raames tunnustanud kohalikke ettevõtjaid ja ettevõtluse arendajaid.  Tänavune konkurss toimub juba 18. korda.

Kandideerimise tähtaeg 10. september!

Arendusprojekt 2021

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid ja organisatsioone, kelle teostatud kinnisvara arendusprojektid aitavad kaasa kaasaegse, ettevõtlust või turismi soosiva linnaruumi kujundamisele ning kaasaegset elukeskkonda soosiva linnaruumi kujundamisele.

Kandideeri

Koostööprojekt 2021

Eesmärk on tunnustada projekte, mis on läbiviidud sarnast majandushuvi jagavate ettevõtjate, teadus- ja arendusasutuste ja/või kolmanda sektori organisatsioonide vahelises efektiivses koostöös.

Kandideeri

Särav startija 2021

Eesmärk on tunnustada Tallinna alustavaid ettevõtjaid, nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

Kandideeri

Turismitegu 2021

Eesmärk on tunnustada eraisikuid, ettevõtjaid või organisatsioone, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Tallinnale kui turismisihtkohale.

Kandideeri

Töökohtade looja 2021

Eesmärk on tunnustada ettevõtjaid, kes on laiendanud oma tegevust Tallinnas või selle lähiümbruses ning on loonud uusi töökohti.

Kandideeri

Ökouuendus 2021

Eesmärk on tunnustada Tallinna jätkusuutlikke ettevõtjaid, nende sotsiaalset ja keskkonnaga seotud innovaatilisust ja ettevõtlikkust.

Kandideeri

Tulevikulahendus 2021

Eesmärk on tunnustada uuenduslikke toote- või teenuslahendusi, mis muudavad ressursisäästlikul moel linnakeskkonda paremaks ja nutikamaks ning aitavad kaasa ühiskonna arengule.

Kandideeri